Επικοινωνία

 

 

Λεωφ. Πεντέλης 126

Χαλάνδρι, 152 34

Email_ info@dionil.gr  

Tel_ 210 24 86 300 

Fax_ 210 2483 905