Δημόσια έργα
 

Πλήθος κατασκευής δημοσίων έργων και συμμετοχών σε κοινοπραξίες.

Τεχνογνωσία 

 

Εμπειρία σε έργα διαφορετικών τεχνολογιών και απαιτήσεων.

Ιδιωτικά έργα

 

Κατασκευή ιδιωτικών έργων με έμφαση στο σχεδιασμό, την εργονομία και την ποιότητα.